Agregaty prądotwórcze - budowa i działanie

agregaty prądotwórcze i ich konstrukcja Budowa agregatu prądotwórczego, jest stosunkowo skomplikowana, aczkolwiek można tutaj pokusić się o uproszczony schemat budowy i działania tego urządzenia. Przede wszystkim składa się on z kilku podstawowych elementów, przy czym niektóre z nich mogą się nieco od siebie różnić, szczególnie jeśli porównamy agregaty jednofazowe z trójfazowymi, które różnią się ilością uzwojeń na cewkach umieszczonych wokół wirnika. Tutaj właśnie można też wyróżnić prądnice synchroniczne i asynchroniczne, przy czym, jako, że w przypadku prądnic asynchronicznych, mamy stosunkowo spore trudności z uzyskaniem pełnej kontroli nad parametrami jej pracy, z reguły stosowane są prądnice synchroniczne.

Agregat prądotwórczy synchroniczny składa…się ze stojana, będącego najważniejsza trwałą częścią całej konstrukcji, na którego obwodzie umieszczone są uzwojenia (cewki). To właśnie na cewkach indukowane jest napięcie zmienne, dzięki czemu możemy uzyskać tutaj prąd zmienny. W zależności od liczby uzwojeń na cewkach, możemy uzyskać prąd jedno lub też trójfazowy. We wnętrzu stojana, znajduje się rdzeń magnetyczny, czyli wirnik, będący z kolei dynamicznym elementem agregatu prądotwórczego. Osadzony jest on na wale, zaś na nim znajduje się cewka wzbudzająca, do której doprowadzany z zewnętrznego źródła, jest prąd stały. Wytwarza on tutaj odpowiednie pole magnetyczne w wirniku, dzięki czemu, w czasie jego obrotu, wywoływana jest zmiana strumienia pola, przenikającego przez cewki, w wyniku czego, na zasadzie indukcji elektromagnetycznej, uzyskiwany na uzwojeniu stojana, jest prąd zmienny. Tutaj trzeba jeszcze wspomnieć, iż możemy poprzez regulacje napięcia doprowadzanego do rdzenia, regulować częstotliwość napięcia generowanego prądu, bowiem jest ona zależna od prędkości obracania się wirnika.

Praktycznie wszystkie obecnie stosowane generatory prądu, to właśnie agregaty prądotwórcze synchroniczne, zaś nazwa ta, jest wynikiem synchronizacji szybkości obrotowej wirnika, oraz pola magnetycznego całej maszyny. Możemy więc powiedzieć, iż wszystkie agregaty prądotwórcze o szerokim zakresie zastosowania są właśnie synchroniczne, zaś prądnice asynchroniczne, niestety wykorzystywana są raczej rzadko, a do tego jeszcze znajdują się w okresie dość intensywnych prac badawczych, nad ich udoskonaleniem.